imgsoc-psych.680.299.s

از زمان کودکی آموخته ایم که انسان دارای پنج حس اصلی بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و بساوایی است. اما در حقیقت ما دارای یازده حس و شاید هم بیشتر هستیم. حواس ما قادر است به تحریکهای بسیار ضعیف پاسخ دهد. چنانکه روشنایی یک شمع را در فاصله دور به چشم می بینیم و تیک تیک ساعت رومیزی را در اتاق دیگر به گوش می شنویم. در زیر تنها دو عضو حسی چشم و گوش و چگونگی کار آنها را در دریافت محرک ها بیان می کنیم.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد