index

برخی افراد از لحاظ بینایی در وضعی هستند که آن را شب کوری می نامند. اکثر این قبیل افراد در نزد پزشکان متخصص شکایت می کنند که شب هنگام نمی توانند چیزی را خوب ببینند. نخست تصور می شد که اینان گرفتار بیماری هیپوکندریاسیس یا خود بیمار پنداری هستند و گروهی از روان شناسان آنان را نورتیک یا افراد روان نژندی می پنداشتند که از تاریکی هراس دارند. اما بر اثر پژوهشهای فراوان به این نتیجه رسیدند که این گونه افراد در شرایط نور کم نمی توانند سازگاری بینایی برقرار کنند. این امر بر اثر نقصی است که در سلولهای استوانه ای به وجود می اید و اشکال آنان در کمبود ماده رنگ در لایه شبکیه می باشد که ماده اصلی معروف به ارغوان بصری را فراهم می آورد. این ماده شیمیایی بر اثر نور تجزیه می شود و در تاریکی دوباره ترکیب می گردد. تجزیه شیمیایی ارغوان بصری نشان داده است که برای تغذیه به ویتامین A بستگی دارد. هنگامی که از این جهت کمبودی وجود دارد مصرف زیاد ویتامین A شب کوری و دید در نور کم را بهبود می بخشد.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد