images

دید روشن هنگامی پدید می آید که چشمها و شیئی که دیده می شود در رابطه با یکدیگر بی حرکت باشند. عمل دیدن درست مانند عکس گرفتن با دوربین عکاسی است. برای اینکه تصویر بر روی پرده شبکیه ثبت شود باید یک دوره ظهور وجود داشته باشد.
انواع حرکات چشم
مشاهدات آزمایشگاهی نشان داده اند که در عمل خواندن چشم به آرامی در طول خط حرکت نمی کند بلکه بیشتر به صورت حرکات نسبتا تندی انجام می شود که در هر بار دو یا سه واژه را شامل می گردد. حرکات چشم هنگام خواندن نوشتارها به صورتهای بریده بریده، دنبال هم مانند وقتی که قطار در حال حرکت را تماشا می کنید و ترمیمی مانند زمانی که به شیء راکدی چشم می دوزید. سپس چشم خود را حرکت می دهید و از گوشه ای به گوشه دیگر آن می نگرید تا از همه جهت آن را دیده باشید. آخرین نوع حرکت چشم همگرا و واگراست و آن هنگامی پدید می آید که چشمها در سازگاری با چیزی به سوی شما متوجه یا از شما دور
می شود.
بررسیهای گسترده درباره حرکات چشم هنگام خواندن نشان داده اند که افراد بنا به عادتهای خود با هم تفاوت دارند. برای خواندن مطالب داستانی در یک خط معمولی که شامل 10 تا 15 واژه باشد یک بزرگسال عادی حدود 5 تا 7 حرکت چشمی انجام می دهد. اما بعضیها 4 حرکت و برخی دیگر 8، 10 یا 15 بار در هر خط توقف می کنند.
خواندن موثر به شماره توقف و شروع و استقراری بستگی دارد که در هر خط چاپی برای چشم حرکت به وجود می آورد. عوامل موثر دیگری که با خواندن موثر ارتباط پیدا می کنند گرایش برخی افراد به توقف بر روی واژه های نادرست است یا به اصطلاح در حرکات بیهوده بازگشتی است. به طور کلی در موارد زیر دگرگونیها و حرکات خاصی برای چشم ایجاد می شود:
1-ماهیت خواندن، 2- میزان آشنایی خواننده با اطلاعات مندرج و 3- هوش فرد.
خواندن داستانهای آسان کمترین مکث یا توقف را در هر خط به وجود می آورد در صورتی که خواندن فرمولهای ریاضی یا شیمی مستلزم حداکثر توقفهاست. بررسیهای گوناگون ثابت کرده اند که ناتوان ترین خوانندگان در هر خط دارای مکثهای طولانی تر و برگشتهای بیشتری می باشند و در حرکات چشمشان توقفهای زیادتر و به گونه ای نامنظم دیده می شود.

با پول یک پیتزا لاغر شو

به کمک این کلینیک تخصصی می تونید بیش از ۷ کیلو در یک دوره (۲۱روزه) وزن کم کنید و به اندام ایده آل خودتون برسید.
پشتیبانی و مشاور رایگان
کاهش وزن تضمینی بدون بازگشت

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد