images

گرچه پیشرفت در خواندن کار چندان آسانی به نظر نمی رسد اما روان شناسان پذیرفته اند که برای اکثر افراد جای پیشرفت بیشتر وجود دارد. در واقع کمتر افرادی هستند که دارای عادت مطلوب و بی کم و کاستی در قرائ مطالب باشند. برای اصلاح و بهتر ساختن سرعت خواندن باید در مورد چهار ویژگی تاکید کرد:
1- به خواننده بیاموزیم که با نظم و سرعت و دقت بیشتری چشمان خود را برای دریافت مفهوم واژه به جلو حرکت دهد.
2- برای کاهش شمار توقفها و مکثها تمرین کند.
3- کوشش فراوانی به کار برد تا به واژه های خوانده شده باز نگردد.
4- برای مطالعه واژگان به تمرکز فکر عادت کند.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد