images

ویژگی محرکهایی که سبب جلب توجه افراد می شوند عبارتند از:
1- شدت
محرکی که دارای شدت بیشرتی است پیش از محرکی که چنین ویژگی را ندارد جلب توجه می کند. آگهیهای رنگین و براق با خطوط درشت بیشتر از آگهیهای ساده سیاه و سفید با خطوط ریز توجه افراد را به خود جلب می کنند.
2- اندازه
محرک یا عواملی که دارای ابعاد و اندازه های غیر طبیعی می باشند بیشتر از آنهایی که دارای ابعاد و اندازه های طبیعی هستند جلب توجه می کنند. کسی که 20/2 متر قد یا آنکه 150 کیلوگرم وزن دارد بیش از همه در خیابان نظر مردم را به خود متوجه می سازد.
3- حرکت
محرکی که مانند تابلوهای نئون حرکت می کند یا تغییر وضع می دهد بیش از هر محرک ثابتی جلب توجه می کند.
4- تکرار
هر موضوعی یا چیزی وقتی چندین بار تکرار می گردد بیشتر از هر موضوع دیگری که فقط یکبار بیان می شود توجه افراد را به خود جلب می کند. اما تکرار نامعقول و بیش از اندازه تاثیر خود را از دست می دهد.
5- تضاد
محرکهای تضاد نیز بیشتر از محرکهای مشابه نظر مردم را به خود جلب می کنند یک گوسفند سیاه در میان تعدادی گوسفند سفید بیش از همه جلب توجه می کند.
6- نوآوری
نوآوری عبارت از هر وضع تازه و روش نوینی است که با روش متداول اختلاف داشته باشد بیشتر مورد توجه واقع می شود مانند مد تازه لباس، آرایش جدید سر، یا مدل سال اتومبیلها.
هر یک از این ویژگیها یا ترکیبی از آنها موجب می شود که به یک محرک خاصی بیشتر از محرکهای دیگر توجه کنیم. به این جهت تولید کنندگان فرآورده های غذایی پوشاکی و دستگاههای صوتی و تصویری مانند انواع رادیو و تلویزیون می کوشند کالاهای خود را به نحو جالب و چشمگیری عرضه کنند تا خریداران را بیشتر متوجه کالای خود سازند.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد