rubin-vase

وولفگنگ کهلر رهبر مکتب روان شناسی گشتالت، با طرح آزمایشهایی ادراک رابطه محرکها را به خوبی نشان داده است. وی نخست به مرغی آموخت از مربع خاکستری تیره رنگ دوری جوید اما به مربع خاکستری رنگ متوسط نزدیک شود. وی آنگاه مربع خاکستری تیره را با مربع خاکستری روشن مبادله نمود و با شگفتی ملاحظه کرد که حیوان این بار از مربع خاکستری متوسط دوری می کند، اما به مربع خاکستری روشن نزدیک می شود. یعنی در واقع حیوان آموخته است که در ارتباط با این دو مربع به رنگ روشن تر پاسخ مثبت بدهد و از رنگ تیره تر دوری گزیند.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد