gooshemiani

عفونت گوش یکی از شایع‌ترین نوع عفونت‌ها است که به دو صورت عفونت گوش میانی و التهاب خارجی خود را نشان می‌دهد. تنها راه تشخیص عفونت گوش مراجعه به پزشک است. پزشک متخصص توسط دستگاه کوچکی بنام اتوسکوپ، که دارای چراغ قوه و لنز بزرگنمایی است، مجرای شنوایی را بررسی می‌کند.

بيماري خود ايمني گوش داخلي (AIED) چيست؟

بيماري خود ايمني گوش داخلي (AIED)يك حالت التهابي گوش داخلي است. اين حالت وقتي اتفاق مي افتد كه سيستم ايمني بدن سلولهای گوش داخلی را نشناخته و به اشتباه با سلولهاي گوش داخلي به عنوان ويروس يا باكتري رفتار كرده و به آنها حمله مي كند. بيماري خود ايمني گوش داخلي يك بيماري نادر است و دركمتر از يك درصد از 28 ميليون آمريكايي با كاهش شنوايي مشاهده مي شود.

 

علائم بيماري خود ايمني گوش داخلي (AIED)

علائم بيماري خود ايمني گوش داخلي (AIED) شامل كاهش شنوائي ناگهاني در يك گوش است كه سريعا” به گوش دوم نيز پيشرفت مي كند. كاهش شنوائي مي تواند در عرض هفته ها  يا ماهها پيشرفت كند. بيماران ممكن است احساس پري در گوش كنند يا سرگيجه داشته باشند. به علاوه صداي زنگ، سوت يا غرش ممكن است توسط بيمار شنيده شود. تشخيص بيماري خود ايمني گوش داخلي (AIED) مشكل است و تا زمانيكه بيمار كاهش شنوائي در گوش دوم را پيدا كند ممکن است با سایر بیماریهای گوش اشتباه شود. آزمایش تشخيصي كمك كننده، بررسي ايمونولوژيك Western blotمي باشد.

درمان بيماري خود ايمني گوش داخلي (AIED)

اغلب بيماران با بيماري خود ايمني گوش داخلي (AIED) به درمان اوليه با استروئيدها مثل پردنيزون و متوتركسات (يك داروی شيمي درماني) پاسخ مي دهند. بعضي بيماران ممكن است از استفاده از سمعك سود برند. اگر بيماران به درمان داروئي پاسخ ندهند و كاهش شنوائي ادامه داشته باشد، كاشت حلزون شنوایی براي بيماران در نظر گرفته مي شود.

تاريخچه بيماري خود ايمني گوش داخلي (AIED)

تاکنون تصور مي شد كه گوش داخلي نمي تواند تحت حمله سيستم ايمني قرار گيرد. مطالعات نشان داده اند كه بافت هاي اطراف ساكول كه ساك اندولنفاتيك (ساختمانهای گوش داخلی) را محاصره كرده اند، حاوي اجزاء لازم جهت واكنش ايمني مي باشند. گوش داخلي همچنين قادر به توليد پاسخ ايمني نسبت به سلولهايي است كه از طريق سيستم گردش خون وارد كوكله آ (حلزون شنوایی) شده اند.