5175014_orig

هرگاه عادتی که ایجاد شده است دیگر تقویت نشود سرانجام از بین می رود. این گونه عادت شکنی را که مبنی بر خودداری از تقویت عادت است خاموشی می نامند. کودکی با داد و فریاد و بداخلاقی از مادر خود می خواهد که برایش بستنی بخرد اگر مادر به درخواست او اعتنا نکند کودک پس از چند بار نومیدی سرانجام می آموزد که دیگر داد و فریاد یا بداخلاقی نکند. این امر روش کندی برای ترک عادت است. اما شرطی شدن مجدد برای ترک عادت روشی موثرتر از خاموشی است.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد