clscndaf

پاولوف یکی دیگر از پدیده هایی را که در آزمایشهای خود کشف نمود شرطی شدن در سطح بالاتر یا شرطی شدن وابسته است. منظور این است که اگر حیوان یا انسانی نسبت به چیزی شرطی شد پاسخی را که به آن می دهد به موارد وابسته به آن نیز همان پاسخ را می دهد. چنانکه اگر کسی برای شخصی اهمیت و احترام قائل باشد برای فرزندان و بستگان او نیز احترام قائل است. همچنین اگر شما از مار متنفر باشید ممکن است از لانه و پوست مار هم نفرت کنید. این انتقال اثر را به موارد وابسته شرطی شدن در سطح بالاتر می نامند.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد