images

هر موجود آدمی کم و بیش وارث صفات و ویژگیهای فطری پدر و مادر خویش است. برخی از این صفات به صورت نمایان و برخی دیگر به حالت نهان به ارث می رسند. پویایی شخصیت که بیشتر جنبه فیزیولوژیکی دارد بر پایه قالبهای ارثی استوار است و امکان رفتار و کردار معینی را برای فرد فراهم می آورد. هوش، حافظه، استعداد یادگیری، حساسیت، انگیزش پذیری و جز آن از راه وراثت به فرد انتقال می یابد.
از عوامل مهم دیگر در تکوین شخصیت غده های درون ریز هستند که عبارتند از غده هیپوفیز، تیروئید، آدرنال یا فوق کلیوی و غده های جنسی. این غده ها موادی به نام هورمون تراوش می کنند که وارد خون می شوند و در رشد بدنی و روانی فرد تاثیر فراوانی دارند. زیرا بی نظمی در کار آنها بی نظمی و نارسایی در رشد بدنی و روانی فرد پدید می آورد و موجب اختلال شخصیت می شود.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد