images

پسیکوزهای عضوی عبارت از آن گونه اختلالهای روانی هستند که در نتیجه آسیب مغزی به وسیله ضربه، مواد شیمیایی و دارویی یا شدت گرما پدید آمده باشند. این اختلالها به طور کلی شامل صدمه، عفونت، تومور، فشاد سلولهای مغزی و نیز بی نظمی در کار غده ها، سوء تغذیه و مسمومیت می باشند. در این فصل به اختصار به موارد زیر اشاره می کنیم.
1- فلج عمومی
این عارضه بر اثر عفونت دستگاه عصبی و مغزی بر اثر سفلیس درجه سوم حاصل می شود. وقتی میکروب سفلیس نورونها و دستگاههای عصبی بیمار را مورد حمله قرار می دهد ارتباط آنها را از یکدیگر قطع می کند و در نتیجه فلج عمومی حاصل می شود: بیمار بیش از 2 تا 5 سال زنده نمی ماند. اما در صورتی که به موقع درمان شود از عواقب ناگوار آن نجات می یابد.
جنون پیری
به تدریج که پیری فرا می رسد سلولهای نوساخته دیرتر از زمان جوانی جانشین سلولهای فرسوده و از بین رفته می شوند و بر اثر آن ضعف عمومی همراه با کاهش فعالیتهای مغزی به وجود می آید. در بیمار آشفتگی روانی، فراموشی، اختلال در جهت یابی، در سخنگویی و در ادراک مفاهیم پدیدار می شود. زندگی او وضعی آسفته و نامرتب دارد به گذشته و عقب ماندگی باز می گردد و اغلب حرفی را که لحظه ای پیش به او گفته اند نمی تواند به یاد آورد. البته چنین وضعی در پیری به ویژه در هفتاد سالگی جای شگفتی ندارد اما وقتی در افراد 30 ساله چنین حالتهایی نمایان می شوند دلیل بر پیری زودرس می باشد که جنبه ارثی دارد. این قبیل بیماران پس از 3 تا 4 سال به کلی پریشان عقل و نامتعادل می شوند.
جنون الکلی
یک دسته دیگر از  انواع اختلالهای مغزی بر اثر مصرف مشروبات الکلی، داروهای نامناسب، مونوکسید کربن و فلزات حادث می شود. اما اعتیاد به الکل یکی از مهمترین آنهاست.
نشانه های بدنی در بیماران الکلی بی اشتهایی، حالت تهوع، گرفتگی عضلات و آثار روانی آن خشم شدید، عربده کشی، انگیزی پذیری، ناتوانی نیروهای ادراکی، افسردگی و بی اعتنایی به آداب و رسوم اجتماعی، مذهبی و اخلاقی است. میخوارگی، گرچه جنبه روانی دارد و برخی از افراد تصور می کنند که خورد مشروبات الکلی ناراحتیها و اندوه زندگی را کاهش می دهد اما در حقیقت مصرف مداوم آن موجب بیماریهای الکلی
می گردد که یکی از حادترین پسیکوزها یا روان پریشی ها را به وجود می آورد.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد