مركز بهداشت و سلامت آمريكا خبر از آزمايش جديدي براي توليد واكسن آنفلوانزا با شروع فصل سرما داد.

به گزارش دکتر سلام به نقل از پايگاه خبري هلث دي اين واکسن كه Afluria ناميده شده است براي سنين بالاي 18 سال در نظر گرفته شده است.
بنابراين گزارش مدير غذا و دارويي و مركز تحقيقات اين مركز آزمايشات را بروي اين واكسن جديد انجام داده است.
به گزارش مدير اين قسمت در سال 2000 فقط 3 واكسن آنفلوانزا در ايالت متحده آمريكا مورد استفاده قرار مي گرفت.
و در سال 2004 چند مورد از مشكلات بهداشتي در رابطه با اين واكسنها در بعضي از مناطق گزارش شد، پس از آن آمريكا موفق به توليد واكسن جديد آنفلوانزا با اثرپذيري بيشتر شد.