tall

بلی. مصرف برخی از هورمون ها (و نیز داروهای طبیعی) در دوران کودکی و نوجوانی می توانند باعث افزایش رشد قد شوند. اما مصرف آنها فقط در موارد بسیار خاص و آن هم با نظر متخصص غدد یا اطفال جایز است. زیرا عوارض و خطرات استفاده خودسرانه آنها بیش از منافعشان خواهد بود.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد