6565
 قارچ کف پا چگونه پدید می آید و با چه علائمی مشاهده می شود این عارضه چه روش های درمانی به خود اختصاص می دهد و چه نکات بهداشتی را برای پیشگیری از بروز آن باید در نظر بگیریم مهمترین مکانی که موجب بروز قارچ کف پا می شود حمام است

 هنگامی که با پای برهنه به حمام می روید به دلیل وجود رطوبت و وجود انواع باکتری ها منافذ کف پا مستعد آلوده شدن می باشند. حتی اگر در حمام هم این آلودگی انتقال نباید با ورود به اتاق با پای خیس احتمال آن افزایش می یابد.
تصور کنید صبح زود از خواب بیدار شده اید و برای نوشیدن آب به سمت یخچال می روید در مسیر تاریک احتمال برخورد و ضرب و شتم پا زیاد است ولی اگر رو فرشی یا دمپای بر پا داشته باشید خیلی صدمه زدن را کاهش می دهید.
پس توصیه می شود در بیشتر مواقع در منزل از روفرشی و یا پاپوش مناسب استفاده کنید. و در حمام نیز برای جلوگیری از سرخوردن و انتقال آلودگی ها از دمپایی مناسب استفاده کنید. بعد از حمام به هنگام ورود به اتاق حتما پای خود را خشک کنید چرا که احتمال آن که آلودگی ها به زیر ناخن رفته و انباشته شود زیاد است.
نتایج مطالعات نشان می دهند تاول و قارچ های زیر ناخن ناشی از رطوبت و تماس مستقیم با آلودگی های محیطی می باشد.