ناظران اداره نظارت بر مواد غذايي و دارويي آمريكا توصيه مي‌كنند داروهاي ضدسرفه و سرماخوردگي كودكان حاوي دكونژستان و آنتي هيستامين كه بدون نسخه پزشك عرضه مي‌شوند نبايد براي كودكان كم سن و سال مورد استفاده قرار گيرند.
به گزارش دکتر سلام به نقل ازخبرگزاري رويترز از واشنگتن، اين اداره هنوز تصميم قطعي در مورد تغيير هشدار يا دستورات استفاده از اين داروهاي پرمصرف نگرفته است.

اين اداره نظر ميزگرد مشاوران برون سازماني را در ماه آينده جويا خواهد شد.

اين اداره مصرف داروهاي سرماخوردگي و ضد سرفه در كودكان را كه بدون نسخه پزشك عرضه مي‌شوند مورد بررسي قرار داده است. گروهي از پزشكان و مقامات بهداشت عمومي طي يك بيانيه‌اي نگراني خود را نسبت به خطر اين داروها و عدم كارايي آنها در كودكان ابراز داشته‌اند.

كارشناسان ناظر اداره نظارت بر مواد غذايي و دارويي آمريكا اعلام كردند گزارشهاي ارسالي به اين اداره بيانگر آن است كه مصرف داروهاي سرماخوردگي و ضد سرفه با يا بدون نسخه پزشك، در كودكان كم سن به ويژه در كودكان زير دو سال مي‌تواند به مصرف دوز بالا و مرگبار دارو بيانجامد.

برچسب داروها بايد حاوي هشدار قوي در مورد مصرف دوز بالاي در كودكان باشد.

كارشناسان اين اداره اعلام كردند همچنين درج عبارت “براي مصرف دكونژستان در كودكان زير دو سال و آنتي هيستامين در كودكان زير شش سال با پزشك مشورت شود” را بر روي بسياري از دارهاي ضد سرفه وسرماخوردگي كه بدون نسخه پزشك عرضه مي‌شوند توصيه مي‌كنند.

مصرف دكونژستان و ‪ ۶۹‬مورد به علت آنتي هيستامين دريافت كرده است.

بيشتر قربانيان را كودكان زير دو سال تشكيل مي‌دادند و عموما مصرف بيش از حد و سميت دارو در اين گزارشها ذكر شده است.

بيش از ‪ ۸۰۰‬نوع فراورده‌هاي سرماخوردگي و ضد سرفه در آمريكا عرضه مي‌شود كه در آنها دكونژستان، اكسپكتورانت، آنتي هيستامين، ضد سرفه، مسكن و تب بر بكار رفته است.

انجمن فراورده‌هاي مراقبتهاي بهداشتي مصرف‌كنندگان كه نماينده توليدكنندگان داروهاي بدون نسخه است اعلام كرد بررسي اين انجمن ايمني اين داروها را در صورت رعايت دوز توصيه شده تاييد مي‌كند.

اين گروه از تغيير برچسب تمام داروهاي ضد سرفه و سرماخوردگي بدون نسخه و استفاده از هشدار “در كودكان زير دو سال مصرف نشود” حمايت مي‌كند.