1

متاستاز مغز ممکن است سردرد، سرگیجه، تاری دید، تهوع و سایر علائم مربوط به سیستم عصبی است. بررسیها شامل  MRI (تصویربرداری با تشدید مغناطیسی وسی تی اسکن است.درمان متاستازهای مغزی بستگی به عواملی مانند  منشاء تومور، تعداد و محل زخم در داخل مغز و میزان ابتلا به سرطان در مکان های دیگر از مغز است

محققان دریافتند که تجویز یک داروی شیمی درمانی متداول قبل از متاستاز توموربه استخوان، سبب حاصلخیزی مغزاستخوان شده و منجرمی شود سلول های سرطانی آسان تر رشد کرده و به مغز استخوان  توسعه یابند.
Laurie McCauley ، استاد گروه بیماری های دهان ودندان دانشگاه میشیگان و محقق اصلی این مطالعه گفت: این نتایج بینش های ارزشمندی در مورد علت متاستاز برخی از سرطان ها به استخوان ارائه کرده و می تواند در نهایت منجر به داروهای مهارکننده متاستاز شود.
این واقعا خبر خوبی است که محققان توانستند با مهار یک پروتئین سلولی درمغز استخوان به نام CCL2 ، اثر محرک توموری دارویی به نام سیکلوفسفامید را معکوس کنند.
McCauley گفت: این مطالعه هنوز درسطح پیش بالینی است، با این حال بزرگترین تاثیر بالقوه آن دراستراتژی های پیشگیرانه متاستاز است.
اگرما درک بهتری از تعدیل کننده های خاص و یا شرایطی در مغز استخوان داشته باشیم که رشد تومور را تحریک می کند، می توانیم درمان های موثر تری برای جلوگیری از گسترش و توسعه سرطان های موضعی وکاهش متاستاز آن به مغزاستخوان داشته باشیم.

این پژوهش نشان دهنده پتانسیل مغز استخوان در ارائه محیط مناسب برای تومورها و متاستاز آنها می باشد. بسیاری ازسرطان ها، مانند پروستات و سرطان پستان مستعد گسترش و یا متاستازبه مغزاستخوان می باشند.
محققان داروی شیمی درمانی سیکلوفسفامید را بطورتجربی برای دستکاری محیط داخل مغز استخوان قبل از مواجه با تومور، وارد کردند. درمان با سیکلوفسفامید در برخی سرطانها برای کاهش سرعت رشد سلول استفاده می شود و گروه McCauley آن را بر روی مدل سرطان پروستات در حالت پیش متاستاتیک مورد استفاده قرار دادند.
سیکلوفسفامید در حالی که در حمله به سلول های توموری موثر است، یکی از عوارض جانبی آن (و بسیاری از داروهای شیمی درمانی دیگر) این است که برخی از سلول های مغز استخوان را که به سیستم ایمنی بدن کمک می کنند را سرکوب کرده و برخی از سلول های مضر را افزایش می دهد. محققان می گویند که این دارو به تومور پذیری مغز استخوان کمک می کند.