89+9
افرادی که سیگاری هستند بهتر است بیشتر از دیگران مراقب سلامت روحی و روانی شان باشند چون سیگار عاملی برای ابتلای آن هابه افسردگی است همچنین در ایجاد استرس و اضطراب در این افراد بسیار موثر است

کردمیرزا روان شناس با اشاره به عوامل بروز افسردگی اظهار داشت: سیگار به دلیل انواع مواد محرکی که دارد و به دنبال وابستگی، تنوع و برخی جذابیت‌ها موجب تسکین، ایجاد سرخوشی و حتی اثر مثبت موقتی برخی اختلالات روانپزشکی و روانشناختی می‌شود.
وی ابراز داشت:نیکوتین موجود در سیگار مانند یک محرک عمل کرده وموجب آزاد شدن انتقال دهنده‌های عصبی در مغز می‌شود. متعاقبا مغز نیز به این ماده مخدر (نیکوتین) معتاد می‌شود و دیگر نمی‌تواند بدون آن فعالیت طبیعی عادی خود را انجام دهد.
20 تا 30 دقیقه پس از کشیدن آخرین نخ سیگار، مقدار نیکوتین در بدن شروع به کاهش می‌کند و همین امر در فرد سیگاری موجب بروز اضطراب می‌شود که ارتباط بسیار نزدیک با ایجاد افسردگی دارد.
ترتیب تغییرات دائمی در سیستم اعصاب که از استعمال سیگار ناشی می‌شود به بروز افسردگی می‌انجامد که در طول زندگی با فرد سیگاری می‌ماند و غلبه بر آن بسیار دشوار است.
باشگاه خبرنگاران