معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سال 86، گفت: مسموميت‌هاي دارويي و شيميايي مقوله‌اي بسيار جدي و حياتي است، به طوري كه آمارها نشان دهنده افزايش موارد مسموميت‌هاي دارويي در شهروندان و به نسبت آن افزايش موارد مرگ و مير ناشي از آن هستيم.
دكتر امام هادي در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: مسموميت‌هاي دارويي تقريبا در خصوص تمامي داروهاي شيميايي و حتي گياهي صادق بوده و در صورت مصرف بيش از قاعده هر نوع داروي گياهي و شيميايي، عوارض مهلك و خطرناكي رخ مي‌دهد.

وي با بيان اين كه در حال حاضر در سطح كشور تنها بيمارستان فوق تخصصي لقمان حكيم با امكانات تخصصي و وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، در اين زمينه فعاليت مي‌كند،‌ اظهار كرد: اين بيمارستان با داشتن پرسنل ورزيده و پزشكان متخصص و فوق تخصص مجرب در اين زمينه فعاليت مي‌كنند و با توجه به نياز بيش از حد كشور به ويژه شهروندان تهراني، به زودي مراكز ديگري نيز در اين خصوص آماده فعاليت خواهند بود.

دكتر امام هادي تصريح كرد: با توجه به مهلت زمان اندك، رسيدگي اوليه به مسمومان دارويي و شيميايي، واحد اطلاع رساني داروها، مركز آموزشي و درماني لقمان حكيم با شماره تلفن 5542202 همه روزه از ساعت 7 صبح تا 17 بعدازظهر و در روزهاي تعطيل به صورت 24 ساعته آمادگي كامل در خصوص پاسخگويي به انواع مسموميت‌ها، دارويي و شيميايي و نيز كسب هرگونه اطلاعات دارويي در مورد كاربرد دارو،‌ نحوه مصرف، شرايط نگهداري، عوارض، تداخلات و غيره دارد.