متخصصان تاكيد مي‌كنند كه بيماران قلبي نبايد مصرف داروهاي كاهش دهنده كلسترول را قبل از هر نوع جراحي غير قلبي متوقف كنند.
 

به گزارش سرويس بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين توصيه مهم پزشكي به همراه دستورالعمل‌هاي جديدي به طور مشترك از سوي انجمن قلب آمريكا و كالج آمريكايي كارديولوژي در هفته جاري منتشر شد.
اين دستورالعمل‌هاي جديد چارچوبي را براي در نظر داشتن و كاهش خطر بروز هر نوع مشكل و حادثه قلبي براي بيماران قلبي در حين و يا بلافاصله از جراحي‌هايي كه مربوط به قلب نيستند، ارائه كرده است.
مطابق دستورالعمل فوق بسياري از بيماران قلبي مي‌توانند در شرايط بي‌خطر و با اطمينان، حتي قبل از ثابت نگهداشتن بيماري قلبي‌شان با كمك عمل باي پس كرونري يا روش سرخرگ باز تحت هرگونه عمل جراحي ديگري به غير از قلب قرار بگيرند.

پزشكان مي‌گويند؛ در گذشته قبل از هر نوع جراحي روي بيماران قلبي بايد آزمايشات بسياري صورت مي‌گرفت تا پزشكان مطمئن شوند كه بيمار براي جراحي آماده است، اما به تازگي متخصصان دو انجمن فوق دستورالعمل‌هايي را ارائه كردند كه در صورت رعايت آنها نيازي به آزمايشات مفصل قبل از جراحي و نگهداشتن بيماري قلبي در حالت ثابت وجود نخواهد داشت. اين راه كارها به زودي در مجله گردش خون چاپ انجمن قلب آمريكا و مجله كالج آمريكايي كارديولوژي منتشر خواهد شد.