vitamin

از مهمترین مواد مغذی مورد نیاز انسان می باشند. که بدن ما قادر به ساختن بسیاری از آنها نمی باشد. کشف ویتامینها شروع تولد تغذیه بعنوان یک علم بوده و باعث آشکار شدن نقش مواد مغذی در درمان بسیاری از بیماریها گردید. هر چند از کشف ویتامینها در حدود 100 سال بیشتر نمی گذرد ولی اهمیت آنها به سرعت روشن گردید. بطوریکه امروز اغلب مردم با این ریز مغذی ها و اهمیت و ضرورت آنها تا حدود زیادی آشنا هستند.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد