images

تناسب به این معنی است که از همه گروههای غذایی به نسبتی که بدن نیاز دارد استفاده شود بعنوان مثال  اگر فرد بزرگسالی که به 3-2 لیوان شیر یا ماست در روز نیاز دارد بیشتر یا کمتر از این مقدار استفاده نمای و در عوض اصلا میوه نخورد اصل تناسب را رعایت ننموده است.
حتی اگر در روز بعد مصرف میوه را جبران نماید نیاز روزی که میوه نخورده است را برطرف ننموده است بنابراین توصیه می شود که در یک روز به مقدار مورد نیاز بدن از همه گروههای غذایی استفاده شود نه کمتر و نه بیشتر.
رعایت این اصل شادابی، سلامتی، جلوگیری از کمبود مواد مغذی و تناسب اندام را بدنبال خواهد داشت.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد