65
به افراد میانسال و سالمند برای پیشگیری از زمین خوردن و ضعف عضلات پاهایشان توصیه می کنیم ورزش را کنار نگذارند و سعی کنند با تقویت عضله های پا با پیاده روی و تمرینات ورزشی مختلف مانع این امر شوند

طبق یک پژوهش جدید ورزش کردن منظم از ریسک جراحات و آسیب های جدی ناشی از به زمین خوردن در مردان می کاهد.

دکتر توماس گیل، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه ییل ایالت کنتیکت آمریکا، در این باره می گوید: «برنامه فعالیت فیزیکی در کاهش میزان جراحات جدی ناشی از زمین خوردن در مردان بیش از زنان موثر است.»

به گفته گیل، یافته های این تحقیق بیانگر آن است که ورزش ملایم ممکن است از زمین خوردن های جدی که علت اصلی جراحت در افراد ۷۰ سال به بالا است پیشگیری نماید.

این مطالعه شامل بیش از ۱۶۰۰ مرد و زن فاقد تحرک با رده سنی ۷۰ تا ۸۹ سال بود که به طور تصادفی در دو گروه برنامه های ورزشی ملایم بلندمدت یا برنامه آموزش سلامت تقسیم شده بودند.

فعالیت فیزیکی این افراد شامل پیاده روی و ورزش های انعطافی، قدرتی و تعادلی بود.

در مقایسه با گروه حاضر در برنامه آموزش سلامت، مردان در گروه ورزش ۳۸ درصد کمتر در معرض ریسک ناشی از جراحات جدی به دلیلی زمین خوردن، ۵۳ درصد کمتر در معرض شکستگی های ناشی از زمین خوردن، و ۵۹ درصد کمتر در معرض بستری شدن به خاطر جراحات ناشی از زمین خوردن قرار داشتند.

به نظر می رسد ورزش تاثیری در کاهش ریسک زمین خوردن در زنان نداشت.

به گفته محققان، مردان در گروه ورزش سطح فعالیت فیزیکی شان را بیش از زنان تقویت نمودند و بهبود بیشتری در زمینه قدم برداشتن، حفظ تعادل و قدرت ماهیچه ایی شان بدست آوردند.

مهر