gym

برای تامین گلیکوژن عضله و کبد مصرف کربوهیدرات ضروری است. گلیکوژن کربوهیدرات پیچیده ای است که از اتصال تعداد زیادی مولکول های قند ساده تشکل گردیده است و بعنوان منبع ذخیره قند در کبد و عضله وجود دارد. در مواقعی که بدن نیاز به انرژی دارد گلیکوژن تبدیل به گلوکز شده و در اثر سوختن گلوکز انرژی حاصل می گردد.
مصرف کربوهیدرات در ورزشهای طولانی مدت اهمیت بیشتری دارد زیرا که ذخیره گلیکوژن می بایست به حدی باشد که بتواند سوخت مورد نیاز را در طول مسابقه تامین نماید. در اینگونه ورزشها باید 70-60% کالری رژیم غذایی ورزشکار از کربوهیدرات تامین شود. نوع کربوهیدرات مصرفی بهتر است از نوع کربوهیدرات پیچیده مانند نان، برنج، ماکارونی و کلوچه باشد.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد