zero calori

در این نوع رژیم از مصرف هر نوع غذا پرهیز می شود و فرد فقط مجاز به استفاده از آب می باشد. این رژیم بدلیل تامین نشدن انرژی و مواد مغذی جز در موارد خاص مانند افراد بسیار چاق و بستری در بیمارستان که بیمار می بایست به علت بیماری در مدت زمان کوتاهی وزن کم کند توصیه نمی گردد.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد