واكسيناسيون كودكان بخصوص كودكان مبتلا به برخي بيماري ها بهترين راه حفاظت از آنها در برابر ابتلا به آنفولانزاست.

به گزارش دکتر سلام به نقل از خبرگزاري آلمان،پزشكان مجمع متخصصان اطفال در مونيخ آلمان توصيه مي كنند كه بخصوص كودكان مبتلا به برونشيت مزمن،آسم،اختلالات متابوليسمي و بيماري هاي قلبي و عروقي و كليوي حتماً‌در فصل پائيز بر عليه آنفولانزا واكسينه شوند.
بنابراين گزارش،، از آنجائيكه كودكان سالم نيز به دنبال ابتلا به آنفولانزا در معرض سرايت بيماري هاي باكتريايي قرار دارند بهتر است واكسينه شوند.
اين گزارش مي افزايد، ابتلا به آنفولانزا مي تواند گسترش سرايت باكتري ها در بدن را آسان تر كند و اين امر مي تواند ظرف 24 ساعت روند بيماري را در آنها خطرناك كند.
براساس اين گزارش، ابتلا به آنفولانزا با تضعيف سيستم دفاعي بدن باعث نفوذ پنوموكوك ها،استرپتوكوك ها و استرافيلولوك ها در راه هاي تنفسي مي شود كه التهابات ريوي سختي را به دنبال دارد.