84483

بهتر است خردسالان در حضور والدین خود از شبکه های اجتماعی استفاده کنند و خانواده ها نسبت به این امر نظارت کافی داشته باشند دوران کورکی دوران بسیار حساسی است و خانواده ها نسبت به استفاده از فیس بوک و اینستاگرام توسط فرزند خردسالشان بیشتر حساس باشند

دولت سوئد قصد دارد قانونی را به اجرا بگذارد که دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی مثل فیس بوک و اینستاگرام را ممنوع می‌کند، مگر با حضور بزرگ‌ترها.

به نقل از سایت «د لوکال»، اتحادیه اروپا قانونی تصویب کرده که دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی بدون حضور ناظر بزرگ‌تر را ممنوع می‌کند و سقف سنی آن را بین 13 تا 16 سال قرار داده است.

اکنون سوئد قصد دارد این قانون را در سطح ملی به مرحله اجرا بگذارد ولی قرار است کمیته‌ای تشکیل شود تا سقف سنی دقیق آن را تعیین کند.

پر بولوند، یکی از وزرای دولت سوئد در این باره به روزنامه آفتون بلادت گفت: «اگر این کار باعث شود والدین بیش‌تری درگیر کارهای آنلاین بچه‌هایشان شوند، خوب است.»