افرادي كه بدنبال يك سال استفاده از قرص هاي خواب آور به سرعت و ناگهاني مصرف آن را قطع كنند دچار عوارض شديد مي شوند.

به گزارش دکتر سلام به نقل از خبرگزاري آلمان، به گفته متخصصان از علائم قطع كردن ناگهاني قرص هاي خواب مي توان به تعريق، بروز ترس و ناآرامي و خشونت و تعادل نداشتن ديدن كابوس هاي وحشتناك و حتي بروز بي خوابي اشاره كرد.
بنابراين گزارش، متخصصان توصيه مي كنند بجاي قطع كردن ناگهاني مصرف قرص خواب بهتر است كم كم ميزان مصرف آن را كاهش داده و بتدريج مصرف آن را قطع كنند.
اين گزارش مي افزايد،در افرادي كه سال ها از قرص خواب استفاده مي كنند، اعتياد زيادي ايجاد مي شود كه نمي توان به يكباره آن را ترك كرد.
بر اساس اين گزارش، مدت زمان و كاهش ميزان مصرفي اين افراد بايد از سوي پزشك متخصص و زير نظر وي تعيين و انجام شود.