تحقيقات نشان مي دهند نياز فراواني به مسكن ها وجود دارد.

به گزارش دکتر سلام به نقل از پايگاه خبري بي بي سي نيوز در كشورهاي در حال توسعه محدوديت هاي فراواني براي استفاده از داروهاي مسكن وجود دارد در آفريقا استفاده از مسكن ها( مسكن درماني) در مراحل اوليه است.
در برخي كشوهاي آفريقايي همانند بسياري از كشورها افزايش ميزان ابتلا به سرطان تشخيص ندادن به موقع آن باعث شده نياز به مسكن ها افزايش يابد.
اين گزارش حاكي است، در اوگاندا كه اين نوع درمان رايج تر است در مورد بيماران پيشرفته سرطاني به مدت دو هفته از مرفين استفاده مي شود تا درد را كاهش دهد نيمي از كشورهاي جهان از روش هاي مسكن درماني استفاده نمي كنند كشور اتيوپي از جمله كشورهايي است كه براي اولين بار از اين روش درماني به طور گسترده استفاده مي كند.