index

گیاهی کوچک و علفی است از خانواده چتریان که به ارتفاع 15-50 سانتیمتر و دارای ریشه ای دراز و باریک به رنگ سفید و ساقه ای راست و منشعب به تقسیمات 2 تایی می باشد.
برگها متناوب، شفاف، بی کرک، منقسم به بریدگی های بسیار نازک و ظریف ولی دراز و نخی شکل هستند. گل ها کوچک، سفید و ساقه ای راست و منشعب به تقسیمات 2 تایی می باشد.
میوه بیضوی یا تخم مرغی کشیده، باریک در 2 انتها، به طول 4-6 میلیمتر و به قطر حدود 5/1 میلیمتر و پوشیده از تارهای خشن است. رنگ میوه بر حسب واریته های مختلف گیاه ممکن است زرد تیره یا خرمایی مایل به سبز یا خاکستری باشد

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد