images

اثر بر اندام های تنفسی
مصرف آن با سرکه آمیخته با آب در درمان تنگی نفس مفید است. جالینوس بر این عقیده است که این مخلوط در درمان تنگی نفس وضعیتی و خفقان سرد سودمند می باشد.
اثر بر اندام های ادراری- تناسلی
استعمال زیره سبز با روغن زیتون التهاب بیضه را برطرف نموده و سنگهای ادراری را خرد می کند و در درمان ادرار خونی خروج آهسته و دردناک ادرار دل پیچه و نفخ سودمند است. عصاره گرد زیره سبز وحشی با عسل باعث نرم شدن مزاج می گردد. سایر اثرات این گیاه شامل اثر ضد بارداری، شیرافزایی، مدر، افزاینده میل جنسی، محرک، ضد درد و کرمکش است.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد