images

این گیاه یکی از مهمترین داروهای مورد استفاده در طب سنتی اسلامی است و دانشمندان بزرگی چون ابن سینا، محمدبن زکریای رازی، ابوریحان بیرونی، ابن نفیس، ابن بیطار، داوود انطاکی و عقیلی خراسانی در آثار خود به آن اشاره کرده و خواص آن را برشمرده اند.
ابن سینا در کتاب (قانون) درباره اثرات دارویی زیره سبز چنین آورده است:
خاصیت: گرمی بخش، بادشکن، بادزدا، برنده، خشکاننده و گوارنده است.
مصارف: شستن صورت با زیره سبز باعث طراوت و صفای پوست می گردد.
خوردن و استعمال آن به مقدار کافی نیز این اثر را دارد. لیکن زیاده روی در مصرف آن رنگ ورو را زرد می کند.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد