images

حتی مردم هوشیار و دقیق هم وقتی بینایی شان ضعیف می شود ممکن است دیر بفهمند یا متوجه عابری که از کنارشان گذشته نشده اند. چون تصویر عابر از بخش معیوب میدان بینایی شان دریافت می شود. اما افرادی که دقت کمتری دارند ممکن است بدون آنکه متوجه شوند حتی یک چشم شان نابینا شده باشد. زیرا احتمال دارد موردی پیش نیامده باشد که مجبور به بستن چشم سالم شان شده باشند و بخواهند با یک چشم نگاه کنند. چنین افرادی هنگامی به پزشک مراجعه می کنند که خیلی دیر شده و میدان بینایی چشم سالم شان هم آسیب شدیدی دیده است و به طور معمول هر دو چشم به درجه های گوناگون درگیر بیماری است.
گلوکوم زاویه بسته، علت ها و نشانه های به طور کامل متفاوتی دارد. اگر زاویه اتاقک قدامی باریک باشد گشاد شدن مردمک چشم منجر به فشردگی و چین خوردن عنبیه روی این زاویه می شود و آن را باریک تر می کند حتی ممکن است منجر به بسته شدن آن شود در نتیجه با بسته شدن مسیر خروج مایع درون چشم، فشار درون چشم سریع افزایش می یابد.
این بیماری برعکس گلوکوم زاویه باز (مزمن) به طور ناگهانی ایجاد می شود. با بروز آن در مدت چند ساعت فشار چشم به 50 تا 70 میلی متر جیوه می رسد و بیمار به طول معمول درون یا اطراف چشم مبتلا که قرمز شده است درد شدیدی را احساس می کند. ممکن است درد گسترده تر شده و فرد احساس سردرد یا دندان درد کرده و بازتاب عصبی پدید آمده حالت تهوع ایجاد کند طوری که به اشتباه برای بیمار تشخیص مشکل شکمی همزمان با التهاب چشم نیز داده شود. در این حالت مردمک چشم گشاد می شود و حتی با تاباندن نور به درون چشم هم بسته نمی شود. قرنیه نیز که همانند شیشه شفاف جلوی چشم است کدر می شود.
در یک چشم سالم مایع شفافی که به درون قرنیه منتشر شده است به وسیله سلول های داخلی قرینه (اندوتیلوم) جذب شده و به حفره قدامی می ریزد و به این ترتیب سبب شفاف شدن قرنیه می شود. افزایش ناگهان فشار چشم این کار را با مشکل روبرو می کند به طوری که قرنیه پر از آب شده و قطره های مایع در زیر لایه سطحی پیدا می شوند و به آن نمای شیشه مات می دهند. دید بیمار تار شده و هاله های رنگین کمان در اطراف نور و روشنایی می بیند.
در بعضی افراد که زاویه چشم آنها تنگ می باشد ممکن است در حالت های هیجانی پس از مطالعه طولانی یا ماندن در محیط تاریک و گشاد شدن مردمک چشم، زاویه به طور ناکامل یا ماندن در محیط تاریک و گشاد شدن مردمک چشم به صورت خفیف، دیدن هاله نورانی در اطراف منبع های نورانی شود. این حالت ممکن است با قرار گرفتن در محیط پر نور و یا پس از چند ساعت خواب که در هر دو حالت مردمک چشم تنگ
می شود خود به خود برطرف شود ولی این حالت را نباید دست کم گرفت زیرا ممکن است به گلوکوم زاویه بسته حاد تبدیل شود و یا در اثر تکرار این حالت چسبندگی های بی شماری در زاویه چشم تشکیل شود بنابراین دیدن هاله در اطراف منبع های نورانی و یا به اصطلاح دیدن قوس و قزح نشانه هشدار دهنده ای است. این حالت ممکن است در بعضی افراد به صورت خفیف و به آهستگی ظهور کند که خود به خود و پس از خواب شبانه برطرف می گردد و پس از یک دوره ناپایدار دوبار عود می کند پیش از هر چیز، بیمار باید برای درمان این حمله های عود کننده چاره ای بیندیشد و به چشم پزشک مراجعه نماید زیرا در صورت ادامه یافتن منجر به گلوکوم حاد و آسیب عصب بینایی خواهد شد. پس برای کاستن آسیب های وارده به چشم بیمار باید فوری بستری شده و تحت درمان جدی قرار گیرد.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد