index

نه! همان طور که می دانید فشار بالا موجب آسیب دیدن عصب بینایی می شود. پس به محض این که فشار چشم به میزان عادی خود برگردد و تا 24 ساعت در همین سطح بماند صدمه های اضافی به کمترین اندازه رسیده و در خموردهای ابتدایی از آسیب های بعدی به عصب بینایی جلوگیری می شود. فشار را می توان با تجویز دارو (به صورت قطره یا قرص) و یا با عمل جراحی به میزان طبیعی رساند. به طور معمول می توان با درمان قدرت بینایی باقی مانده را حفظ کرد. تاثیر درمان در مرحله های ابتدایی بیماری چشمگیر است و این تا اندازه ای به دلیل جزئی بودن آسیب های وارده در این مرحله است. به طور کلی در مرحله های اولیه نقش کاهش فشار چشم در حفظ قدرت بینایی موثرتر است. تاکید می کنیم چنانچه فشار چشم به صورت مطلوبی پایین آورده شود میزان قدرت بینایی شما در همان اندازه ای که به هنگام تشخیص بیماری بوده تا پایان عمر حفظ خواهد شد. برای رسیدن به این هدف باید توصیه های پزشک خود را مو به مو اجرا کنید.
هدف از نگارش این کتاب کمک به درک توصیه های پزشکی و جلب همکاری شماست تا با مشارکت در معالجه درست خود قدرت بینای تان را حفظ کنید و خدای ناکرده عاقبت کار به نابینایی نرسد.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد