adernaline

آدرنالین گاهی به عنوان تنها داروی مصرفی و به صورت دوبار در روز تجویز می شود. آدرنالین به روشی متفاوت با داروهای دیگر گلوکوم اثر می کند یعنی هم تولید مایع زلالیه را کاهش می دهد و هم خروج آن را افزایش می دهد ولی از آن جا که موجب گشاد شدن مردمک چشم می شود برای بیماران گلوکوم زاویه بسته که هنوز لیزر نشده اند نباید تجویز شود.
از این دارو ترکیب های تجاری زیادی ساخته شده که برحسب تاثیر متقابل میوتیک ها و یا عامل دیگری که در ترکیب این داروها به کار رفته اند موجب انقباض یا انبساط مردمک چشم می شوند. از ترکیب های آدرنالین دیگری که امروزه به صورت قطره تجویز می شود، می توان از آپراکلونیدن Apraclonidine (Lopidine) و آلفاگان Brimonidine (Alphagan) نام برد که به طور معمول به همراه بقیه داروهای پایین آورنده فشار چشم تجویز می شود.
چند توصیه:
هنگام استفاده از قطره ها به نکته های زیر توجه نمایید:
1- پس از دریافت قطره ها از داروخانه آن ها را برای کنترل به پزشک معالج خود نشان دهید.
2- هیچ گاه برچسب روی قطره ها را جدا نکنید.
3- شیوه نگهداری قطره ها را برای از بین نرفتن کیفیت آن ها رعایت کنید.
4- رعایت روش درست ریختن قطره می تواند:
الف- از آلودگی ظرف قطره جلوگیری شود.
ب- مانع از به هدر رفتن قطره شود.
ج- سبب رسیدن به نتیجه مطلوب درمانی شود.
د- از آسیب رسیدن به قرنیه پیشگیری شود.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد