26

ضربان قلب استاندارد به چه نوع ضربان قلبی می گویند و حالت غیرطبیعی آن کدام است کندشدن ضربان قلب چه تاثیراتی روی بدن میگذارد چه داروهایی باعث این امر می شونداختلال در ضربان قلب با چه علائمی خود را نشان میدهد

فرایند مسن‌تر شاید همراه با آهسته‌تر شدن ضربان قلب باشد ولی این اتفاق چیزی نیست که حتماً نیاز به نظارت پزشک داشته باشد.

 به نقل از everydayhealth، اگرچه در اغلب موارد نیازی به نگرانی آهسته شدن ضربان قلب نیست ولی کسانی که همراه با این اتفاق سبکی سر و احساس خستگی می‌کنند، و آن هم همراه با درد قفسه سینه و تنگی نفس، نیاز به نظارت دارند چون این حالت ممکن است به ایست قلبی ختم شود.

نرخ ضربان طبیعی قلب بین 60 تا 100 ضربه در هر دقیقه است. ضربان قلب کمتر از 60 ضربه به عنوان ضربان قلب خفیف تعریف شده است. کاهش ضربان قلب می‌تواند هنگام خواب رخ دهد و یا هنگامی که ورزشکار هستید و در حالت استراحت به سر می‌برید.

خوشبختانه ضربان خفیف قلب یا برادی کاردی به طور کلی جدی نیست. اگر مشکل پزشکی دیگری مانند کم کاری تیروئید یا عدم تعادل الکترولیتی مسبب کندی ضربان قلب باشد، درمان آن مشکل ممکن است برادی کاردی را رفع کند. اگر دارویی باعث اختلال در ضربان قلب شما می‌شود، دکترتان ممکن است دوز یا نوع دارو را تغییر دهد. اگر نمی‌توانید که مصرف دارو را متوقف کنید، پس به ضربان ساز نیاز دارید.