eyedrops-dry-eyes

برای این کار راه های زیادی وجود دارد. اگر در ابتدا برای شما کمی مشکل باشد بهترین راه این است که روی زمین یا تخت خواب دراز بکشید و در حالی که به سقف نگاه می کنید هر دو چشم خود را باز نگه دارید. با انگشت سبابه دست چپ، پلک تحتانی چشم چپ را به آرامی پایین بکشید. قطره را در دست راست بگیرید و آن را مستقیم و چند سانتی متر بالای چشم و درست در خط بینایی خود نگه دارید و قطره را بچکانید.
می توانید با تکیه دادن یک دست به روی پیشانی آن را ثابت نگه دارید و با انگشت سبابه دست دیگر پلک تحتانی را عقب بکشید. اکنون قطره را در چشم یا بهتر است درون پلک تحتانی بچکانید. با تمرین می توانید این کار را بهتر و به آسودگی انجام دهید. چون همه قطره ها در چشم کمی سوزش ایجاد می کنند پس از چکاندن قطره به احتمال چشم شما خود به خود بسته خواهد شد ولی سعی کنید این کار را نکنید چون موجب می شود که قطره دارو با فشار بیرون بریزد. پس چشم های خود را به طور موقت باز نگه دارید، سپس به آرامی ببندید تا قطره ها به خوبی جذب شود. اگر یک قطره بیرون از چشم بیفتد می توانید به جای آن قطره دیگری را درون چشم بچکانید. در هر حال بیش از یک قطره نمی تواند در فضای بین پلک و چشم باقی بماند.
پس هرگز چندین قطره را یک باره در چشم نریزید، اگر چنانچه این کار بدون فاصله پشت سر هم انجام شود هیچ زیانی نمی رساند. هر وقت شک کردید که آیا قطره در چشم باقی مانده یا نه می توانید قطره دیگری بچکانید. می توانید در حالت نشسته و یا جلوی آینه قطره را در چشم بچکانیدی. ولی افراد مسن به ویژه کسانی که مشکل خم شدن دارند سختی می توانند سرشان را به اندازه لازم به سمت پشت خم کنند بنابراین بهتر است از قطره به صورت دراز کشیده استفاده نمایند. به طور معمول پمادها هنگام رفتن به رختخواب و در حالت دراز کشیده مصرف می شوند. کافی است یک سانتی متر از پمادها را از لوله آن خارج کنید البته پس از مصرف پماد، دید چشم فرد تا اندازه ای تار می شود که لازم است پیش از استفاده همه چیزهایی را که در مسیر حرکت شما وجود دارد کنار بگذارید و یا این که در بستر دراز بکشید و پس از آن زود بخوابید.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد