eye3

اگر برابر روش گفته شده بالا فشار به صورت رضایت بخشی پایین بیاید نیاز است به طور منظم و هر چند هفته یک بار از نو آزمایش شود تا ببینیم، آیا فشار هنوز در کنترل است یا خیر؟ زیرا  امکان دارد اختلال های چشمی تغییر کند یا قطره ها تاثیر درمانی خود را از دست بدهند و چشم حالت مقاومت یا عدم واکنش پیدا کند. پزشک مشخص می کند که هر چند وقت یک بار باید برای انجام آزمایش ها مراجعه کنید. البته متناسب با هر فرد و وضعیت او این تصمیم گرفته می شود.
برابر قاعده هر چه کنترل وضعیت بیمار نامنظم تر و با فاصله های طولانی تری انجام شود کمتر می توان به وضعیت بیمار اطمینان داشت. برعکس اگر فشار بیمار به طور مرتب بین کمترین مقدار و اندازه طبیعی آن نگه داشته شود می توان فاصله های طولانی تری را برای تکرار معاینه ها در نظر گرفت. برای مثال هر شش تا دوازده هفته کافی به نظر می رسد.
بهتر است ساعت های مراجعه هر بار تغییر کند. زمانی که آزمایش ظهر یا بعدازظهر انجام می شود، باید نزدیک به پنج تا شش ساعت از آخرین زمان مصرف دارو گذشته باشد. در بعضی موردها نیاز است در یک روز دوبار فشار چشم اندازه گیری شود.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد