eye6

آب سیاه یا گلوکوم در مرحله های اولیه خود را به صورت کاهش قدرت بینایی نشان نمی دهد. حتی در مرحله ای پیشرفته هم ممکن است دید فرد بسیار خوب باشد. نخستین بخش هایی که در این بیماری دچار آسیب می شوند. رشته های اعصاب بینایی هستند که وجود میدان بیماری محیطی وابسته به آن ها می باشد چنانچه اختلالی در این بخش ایجاد شود فرد از وجود آن آگاه نمی شود زیرا ساختمان مغز به گونه ای نیست که بتواند ضایعه های جزیی در اطراف میدان بینایی را تشخیص بدهد. این کار تنها به وسیله روش های ویژه پریمتری یا اندازه گیری میدان بینایی انجام می گیرد. برای این کار راه های گوناگونی وجود دارد. بعضی به وسیله یک نقطه نورانی متحرک و بعضی دیگر با نقطه ثابت انجام می شوند. روش هایی نیز وجود دارند که در زمان های گوناگون نقطه نورانی کوچکی را به صفحه می تابانند و از بیمار می پرسند که چند نقطه یا لکه نورانی دیده است؟

درباره لکه یا نقطه سیاه در میدان دید چه میدانید

هر کدام از این روش ها خوبی ها و بدی هایی دارند ولی به تازگی دستگاهی خودکار و مجهز به کامپیوتر ساخته شده که دارای فن آوی پیشرفته و قابل اعتمادی است. در همه این آزمایش ها لازم است میدان بینایی هر چند ماه یک بار اندازه گیری شود تا اطمینان حاصل شود که چشم شما در وضعیت ثابت و کنترل شده ای قرار دارد. لازم است بدانید عیب های میدان بینایی از محدوده تشخبیص شما خارج است مگر آن که در مرحله بحرانی و پیشرفته بیماری باشید.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد