15

می خواهیم انواع مزاج ها و خلق و خوی هریک را در این مطلب بررسی کنیم هر مزاج ویژگی های رفتاری خاص مربوط به خود را دارد روانشناسی  هر چهار نوع مزاج را در این مطلب برایتان آورده ایم

مهدی کریمی درباره ضرورت مزاج شناسی اظهار داشت: علت بیماری و منشأ درمان تغییر مزاج است، به‌عبارتی؛ خروج شخصی از تعادل مزاجی مساوی با بیمار شدن وی است، و با برگرداندن مزاجش به حالت تعادل درمان می‌شود.

ویژگی‌های مزاج‌های چهارگانه

 کریمی گفت: ویژگی‌های مزاج‌های چهارگانه  از چگالی کم تا زیاد است, صفرا؛ عنصر این مزاج آتش و فصل خاص آن تابستان است.

صفراوی‌ها زود عصبانی و زود آرام می‌شوند

این دستیار تخصصی طب سنتی افزود: صفراوی‌ها مزاجی تند و تیز مثل آتش دارند, زود عصبانی و زود آرام می‌شوند، افرادی باهوش و بسیار خلاق، و دارای تفکری منطقی بوده و ارتباط بین موضوعات را به‌خوبی پیدا می‌کنند، معمولاً افراد جنوب کشور به‌علت گرم و خشک بودن منطقه دارای این مزاج هستند.

کریمی ادامه داد: دم؛ عنصر این مزاج هوا و فصل مطابق آن بهار است. دموی‌مزاج‌ها افرادی فعال و پویا، دارای حرکاتی خارج از عرف، کلی‌نگر و تاحدی بی‌خیال هستند و رهبران انقلابی از این دسته‌اند.

بلغمی‌ها صبور هستند اما فعالیت آنها بسیار کُند است

کریمی اضافه کرد: بلغم؛ عنصر این مزاج آب و فصل همسان با آن زمستان  است. بلغمی‌ها صبور هستند اما فعالیت آنها بسیار کُند و اعضای بدنشان ضعیف بوده و ارتباط بین امور را کم متوجه می‌شوند.

سوداوی‌مزاج‌ها درون‌گرا، گوشه‌گیر، وسواسی و منفی‌باف هستند

این دستیار تخصصی طب سنتی خاطرنشان کرد: سودا؛ عنصر این مزاج خاک و فصل هم‌مزاجش پاییز است. این گروه افرادی ریزبین، جزئی‌نگر، اهل هنر، اما درون‌گرا، گوشه‌گیر، وسواسی و منفی‌باف هستند.