prostatic

همانطور که تاکنون به آن اشاره شده است درصد زیادی از بیماران بدون نیاز به استفاده از اقداماتی مثل جراحی باز، لیزر و… تنها با اتکا به اقدامات دارویی از شر نشانه های بیماری رهایی می یابند اما بیمارانی هستند که نیازمند انواع اقدامات مداخله جویان می باشند. در موارد زیر بیمار نیازمند دخالت غیر دارویی (جراحی باز، لیزر، تراشیدن پروستات…) می باشد:
1. انسداد حاد
2. عدم جواب به درمان دارویی
3. خونریزی تکرار شونده از پیشابراه (هماچوری)
4. عفونت تکرار شونده دستگاه ادراری در اثر بزرگی پروستات
5. خسته شدن از مصرف دارو و عدم تداوم در همکاری بیمار
6. بوجود آمدن نشانه های آزمایشگاهی و بالینی مربوط به نارسایی کلیه

این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد