images

متخصص چشم با یک معاینه ی کامل چشم می تواند وجود و شدت کاتاراکت و همچنین بیماری های دیگری که باعث تاری دید یا ناراحتی می شوند را تشخیص دهد.

کدر شدن عدسی شفاف چشم کاتاراکت نامیده می شود.
در اثر کاتاراکت مقدار نور عبور کرده از عدسی کاهش یافته و پراکنده می شود بنابراین تصاویر به درستی روی شبکیه متمرکز نشده در نتیجه بینایی کاهش می یابد که مشابه نگاه کردن از پنجره ی مه گرفته یا مات می باشد. کاتاراکت تنها بر عدسی چشم اثر می گذارد و سایر ساختارهای مهم دیگر مانند قرنیه، عنبیه، شبیکه یا عصب بینایی را درگیر نمی کند. اغلب کاتاراکت تا حدی شدت می یابد که نیاز به جراحی برای برداشتن عدسی کدر شده و جایگزین کردن آن با عدسی مصنوعی دائمی می باشد.
از آن جا که بسیاری از افراد با افزایش سن مبتلا به کاتاراکت می شوند بنابراین بسیاری از مبتلایان به گلوکوم دچار کاتاراکت نیز می شوند. این دو بیماری در بسیاری از موارد با یک عمل جراحی همزمان قابل درمان است لذا بینایی سریع تر باز خواهد گشت و معمولا نیاز به جراحی دیگری وجود ندارد.
در خصوص کاتاراکت مواردی مطرح می گردد که کاملا نادرست می باشد مثلا کاتاراکت پرده ای روی چشم نیست. همچنین کاتاراکت سرطان نیست و از یک چشم به چشم دیگر منتقل نمی شود و کاهش بینایی آن قابل برگشت است و باعث نابینایی برگشت ناپذیر نمی گردد.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد