eye

اگر تصمیم دارید باردار شوید از پزشک تان درباره ی لزوم معاینه چشم بپرسید. بیماری چشمی و کلیوی دیابتی می تواند در طول حاملگی برای بار اول ایجاد شوند یا در این زمان تشدید گردند. بنابراین پزشک باید به دقت شما را تحت نظر بگیرد. قبل از باردار شدن و هر سه ماه یک بار در طی بارداری باید تحت معاینه چشم قرار بگیرید. اگر کنترل شما روی قند خون تان ضعیف بوده یا فشار خون بالا داشته باشید ممکن است دفعات بیشتری مورد معاینه قرار گیرید.
اگر مشکل چشمی مانند رتینوپاتی دارید باید پزشک تان شما را در اوایل بارداری به متخصص چشم ارجاع دهد. اگر کنترل شما روی گلوکز خون تان در اوایل بارداری و طی بارداری مناسب باشد خطر رتینوپاتی در شما کاهش خواهد یافت.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد