266666

برخی آرام بخش ها همانند مواد مخدر عمل می کنند و حاوی مواد مضری برای سلامتی ما هستند افرادی که با الکل و مواد مخدر سرو کار دارند بیشتر در معرض اوردوز قرار دارند و خطر مرگ آن ها را تهدید میکند

 اگرچه در سال‌های اخیر مرگ ناشی از اوردوز با هروئین و مسکن‌های مخدر افزایش داشته، گزارش جدیدی بیان می‌کند که اتفاق مشابهی در مورد آرام‌بخش‌هایی مثل زاناکس و والیوم در حال وقوع است.

  به گفته محققان در سال ۲۰۱۳، اوردوز با این داروها که به آنها خانواده بنزودیازپین‌ها گفته می‌شود، مسئول ۳۱ درصد از نزدیک به ۲۳ هزار مرگ ناشی از اوردوز بود.

مؤلف مطالعه، دکتر جوانا استارلز، دانشیار پزشکی در کالج پزشکی آلبرت انیشتین گفت: «با افزایش تجویز بنزودیازپین‌ها، افراد بیشتری بر اثر اوردوز با این داروها جان باخته‌اند.»

او اضافه کرد: «اما به این موضوع توجه سزاواری نشده است. در مورد تجویز مخدرها و اعتیاد و اوردوز آنها، یک پاسخ سلامت جمعی بزرگ به وجود آمده، اما راجع به افزایش تجویز بنزودیازپین‌ها خبری نیست.»

نرخ مرگ ناشی از بنزودیازپین‌ها هنوز کمتر از اوردوز با مخدرهاست اما این مرگ‌ها اغلب شامل مخدرها هم می‌شوند. به گفته استارلز، ۷۵ درصد اوردوزهایی که شامل بنزودیازپین‌ها هستند، شامل مخدرها هم می‌شوند.

بنزودیازپین‌ها آرام‌بخش‌اند و باعث آهسته شدن تنفس می‌شوند؛ علی‌الخصوص هنگامی که با الکل یا مخدرها مصرف شوند.

محققان طی مطالعه دریافتند که تعداد بالغینی که بنزودیازپین مصرف می‌کنند ظرف ۱۸ سال از ۸.۱ میلیون نفر در ۱۹۹۹۶ به ۱۳.۵ میلیون نفر در سال ۲۰۱۳ رسیده است.

WebMD،