16-1-29-232235c1173468-3e61-4a28-8c1c-54420047bd63
می خواهیم تفاوت کالری سوزی در ورزش های مختلف را بدانیم و هر یک را بیشتر بشناسیم دویدن و پیاده روی چه میزان کالری می سوزانند و تحرک و فعالیت بدنی مختلف چه تاثیراتی روی تناسب اندام و کاهش وزن ما میگذارد

بسیاری از مردم برای کم کردن وزن خود سراغ رژیم های غذایی می روند و برنامه خورد و خوراک خود را تغییر می دهند. به گزارش دویچه وله اما با تحرک بدنی و ورزش های گوناگون می توان این روند را تقویت کرد و نه تنها کالری سوزاند، بلکه به بدنی سالم داشت.

بدن انسان تنها از طریق تنفس، سوخت وساز طبیعی بدن و همچنین گردش خون انرژی مصرف می کند. تحرکات بدنی و پرداختن به فعالیت های ورزشی سبب می شود که بدن کالری های بیشتری بسوزاند و همچنین انعطاف و چالاکی بیشتری به دست آورد.
انجام ورزش های گوناگون با مصرف متفاوتی از کالری همراه است که برخی از آنها عبارتند از:

***کسانی که مایلند میزان زیادی کالری بسوزانند، می توانند سراغ بدن سازی بروند. افرادی که بدن سازی انجام می دهند در مدت یک ساعت 810 کیلو کالری می سوزانند.

***البته با ورزش های دیگر نیز می توان به شکلی کارآ کالری سوزاند. در صورتی که یک ساعت پارو بزنید یا با سرعت 15 کیلومتر در ساعت بدوید، بدن شما حدود 780 کیلو کالری مصرف خواهد کرد.

***کسانی که ترجیح می دهند با سرعت کمتری، مثلا 10 کیلومتر در ساعت بدوند، کالری کمتری می سوزاند و در طی یک ساعت دویدن حدود 660 کیلوکالری مصرف می کنند.

***اگر یک ساعت فوتبال بازی کنید، میزان مصرف بدن بر 720 کیلو کالری بالغ خواهد بود. البته این مقدار بیشتر شامل حال بازیکنانی می شود که در میدان در حال دویدن هستند و کمتر شامل حال دروازه بان ها می شود.

***یک ساعت بازی اسکواش با سوزاندن 600 کیلوکالری در بدن همراه خواهد بود.

***اگر یک ساعت شنا کنید، حدود 500 کیلوکالری می سوزانید.و در صورتی که اهل شنا نیستید، می توانید یک ساعت از
پله ها بالا و پایین بروید، تا همین مقدار کالری را بسوزانید.

***ورزش دوچرخه سواری هم با مصرف زیاد انرژی همراه است، به ویژه هنگامی که سریع رکاب بزنید و سرعت شما به 20 کیلومتر در ساعت برسد. در این صورت در عرض یک ساعت 470 کیلو کالری مصرف خواهید کرد.

***درخور توجه آنکه بدن شما در صورتی که یک ساعت تنیس بازی کنید هم همین مقدار کالری را خواهد سوزاند.

***کسانی که یک ساعت بدمینتون بازی می کنند، به طور متوسط 300 کیلوکالری می سوزانند.

***گرچه خیلی ها به خانه تکانی و تمیز کردن منزل هیچ علاقه ای ندارند، اما همین تحرک بدنی سبب می شود شما در مدت یک ساعت 175 کیلو کالری مصرف کنید.