92290916-full

پژوهشگران کالج بریستول مشغول ارزیابی و تجزیه و تحلیل  فرآیندی به اسم پیراش جایگزین هستند  که اکنون میخواهیم ببینیم معنای این فرآیند چیست و محققان در جدیدترین تحقیقات خود به چه نتایجی رسیده اند

محققان دانشگاه بریستول درحال بررسی استفاده از فرآیندی به نام  پیرایش جایگزین یا Alternative splicingبه عنوان روش بالقوهای برای درمان دیابت هستند. دکتر Olteanو گروهش  با بودجه ی 268هزار پوندی اعطاء شده توسط بنیاد قلب بریتانیا این تحقیقات را ادامه  می دهند.

پیرایش جایگزین چیست؟

 Alternative splicingیا پیرایش جایگزین فرآیندی است که در آن از کدهای DNAبرای تولید بیش از یک پروتئین کاربردی استفاده می شود و هنگامیکه این فرآیند دچار اختلال گردد، اختلالات ژنتیکی بروز می کند. معمولاً بیماری به دلیل تغییرات عجیب ایجاد شده در پیرایش جایگزین پس از رونویسی ظاهر می شود.

هنگامیکه این فرایند در افراد مبتلا به دیابت اتفاق می افتد، برش نسخه ی رونویس شده در مکانهای صحیح انجام نمی شود و پروتئینهای تولید شده از فرم طبیعی خود خارج می شوند. به دلیل تولید پروتئینهای غیرطبیعی، کلیه ها می توانند دچار تخریب شوند و این موضوع عوارض مرتبط با دیابت نظیر نفروپاتی دیابتی (بیماری  کلیوی دیابت) را  تسریع می کند.

دکتر Olteanبه بررسی مکانیسم هایی که سبب بروز اشتباه در طول فرآیند پیرایش جایگزین درافراد  دیابتی می شود، پرداخت، او می خواهد این فرآیند را تصحیح کرده و پروتئینهای صحیح را به جای پروتئینهای آسیب دیده، تولید نماید. او معتقد است درک این نقص می تواند راه جدیدی را برای درمان دیابت  فراهم کند.

دکتر Olteanمی گوید: درسالهای اخیر مشخص شده است که فرآیند پیرایش جایگزین در پیشرفت  بیماریها از جمله دیابت تأثیر گذار است. اگر ما بتوانیم مکانیسم تغییرات ایجاد شده در پیرایش جایگزین  که سبب نقص در عملکرد کلیه های بیماران دیابتی  می شود را کشف کنیم دراین صورت هدف جدیدی را برای ابداع  درمانهایی  به منظور توقف این فرآیند اشتباه خواهیم یافت.

دکتر Amoils، محقق ارشد مرکز BHFمی گوید: دستکاری پیرایش جایگزین به منظور تولید پروتئین های مفید به جای پروتئینهای آسیب دیده و ناقص در بیماری کلیوی دیابت یک استراتژی خلاقانه اما پرچالش است.

 او می افزاید: دیابت یک بیماری خطرناک و جدی است که سبب افزایش خطر ابتلا به بیماریهای قلبی، گردش خون و کلیوی می شود، تأمین مالی پروژه هایی مانند پروژه ی دکتر Oltean، برای یافتن راههای جدید درمان این بیماری  و عوارض آن ضروری است.

منبع :http://diabetestma.org