images

 

بر اساس گزارش تحقیق که در مجله ی FASEBمنتشر شده است، ترکیب مغز استخوان یا تکنولوژی پیوند سلولهای بنیادی با مهندسی ژنتیک می تواند سلولهای چربی ذخیره ای با عملکرد  دلخواه را بوجود آورد.

 دراین تحقیق مشخص گردید حداقل برخی از سلولهای چربی در انسان از سلولهای بنیادی منشاء می گیرند، به همین دلیل دانشمندان امیدوارند روزی با دستکاری نوع و تعداد سلولهای چربی بتوانند خطر ابتلا به بیماریهای مرتبط با تجمع ناسالم چربیها نظیر بیماریهای قلبی-عروقی، دیابت نوع 2، فشارخون بالا، آپنه ی انسدادی خواب، آسم، فشار خون ریوی، بیماریهای کیسه ی صفرا، بیماریهای کلیوی و برخی  انواع سرطان و شاید  خود چاقی را  درمان کنند.

 پرفسور Klemmاز پردیس پزشکی Anschutzاز دانشگاه کلورادو می گوید: تحقیقات ما نشان می دهد که ممکن است نوع سلولهای چربی ذخیره ای تولید شده در بدن ما تعیین کننده ی میزان خطر ابتلا به بیماریها باشد تا مقدار آنها . این پارادایم ابداع استراتژیهای جدید را برای پیشگیری یا معکوس نمودن بیماریهای مزمن مرتبط با چربی بوسیله ی کنترل تولید انواع مختلف سلولهای چربی ذخیره ای  را امکان پذیر می کند.

برای رسیدن به این کشف، پرفسور Klemmوهمکارانش از افرادیکه پیوند مغز استخوان را به دلایل  بالینی از منابع  دهنده ی انسانی مختلف، چند ماه قبل از این تحقیق دریافت نموده بودند، ثبت نام  کردند.

نمونه ی کوچکی از بافت چربی زیر پوست نزدیک به ناف این افراد تهیه شد. DNAسلولهای چربی برای تعیین منشاء این سلولها(مغز استخوان دهنده یا گیرنده ی پیوند) بررسی گردید. دانشمندان دریافتند که وجود DNAی فرد دهنده ، نشان می دهد برخی از این سلولها ی چربی از سلولهای مغز استخوان پیوند  شده منشاء گرفته اند. تحقیقات قبلی بروی موش ها نشان داد که سلولهای چربی ذخیره ای تولید شده  توسط سلولهای بنیادی مغز استخوان ممکن است مضر باشند زیرا  آنها موادی را تولید می کنند که سبب ترویج التهاب و کاهش توانایی سلولهای دیگر برای پاسخ  به انسولین می شود.

 سردبیر مجله ی FASEBپرفسور Pedersonمی گوید: این تحقیقات ممکن است از رمز و راز  ارتباط افزایش وزن، کاهش وزن و تأثیرات تجمع بیش ازحد چربی در بدن پرده بردارد، هر چه بیشتر دراین مورد اطلاعات کسب کنیم به روشی برای از بین بردن اثرات مضر سلولهای چربی در منبع آن، نزدیک  تر می شویم.

منبع:http://diabetestma.org