diabets

وقتی مبتلایان به بیماری دیابت  انسولین زیر جلدی تزریق می شود نوسانات  قند خون در این بیماران دچار تغییر و تحول می شود که دراین زمنیه  محققان به نتایجی رسیدند که در ادامه شما را با این نتایج پژوهشگران بیشتر آشنا میکنیم

تزریق زیر جلدی انسولین(CSII) استاندارد طلایی درمان بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 است. تزریق زیر جلدی نسبت به تزریق صفاقی کمتر فیزیولوژیک است، تزریق زیر جلدی ممکن است سبب القاء نوسانات قند خون در برخی بیماران شود که موجب افزایش تولید گونه های اکسیژن فعال یا ROSمی شود. در حالیکه  نقش  این استرس اکسیداتیو در دیابت و عوارض آن بخوبی شناخته  شده است، اما خصوصیات آن به طور کامل بویژه درکبد که اندام هدف برای حساسیت به انسولین است بخوبی مشخص نشده است.

 در شرایط فیزیولوژیک، یک سیستم آنتی اکسیدان داخلی تعادل اکسیداتیو را تضمین می کند، میزان بقاء  فرد به توانایی سلولها و بافت های او برای انطباق و یا مقاومت در برابراسترس و تعمیر یا حذف مولکولها و سلولهای آسیب دیده  بستگی دارد.

دکتر Sigristوهمکارانش از مرکز مطالعات اروپایی دیابت در فرانسه(CEED) گزارش تحقیقات خود را  در مجله ی Experimental Biology and Medicine  منتشر کردند. آنها در مدل موش صحرایی دیابتی، افزایش سریع استرس اکسیداتیو و بیومارکرهای التهابی رامشاهده  کردند که با کاهش شدید ذخیره ی گلیکوژن و سنتز پروتئین همراه است. ادامه ی تزریق زیر پوستی انسولین با استفاده از مینی پمپ اسموتیک(CSII)، بسرعت استرس اکسیداتیو در کبد و پلاسما را کاهش می دهد اما در مدت طولانی  قادر به کاهش استرس اکسیداتیو درکبد و پلاسما نخواهد بود. علاوه براین، از التهاب کبدی و سیستمیک  جلوگیری نکرده و سبب ایجاد نوساناتی در مقدار ذخیره ی گلیکوژن می شود. در حقیقت پمپ CSIIقادر به  ایجاد تعادل بین گونه های آنتی اکسیدان و پیش اکسیدانی نیست.

 دکتر استفانی دال می گوید: مسیر فیزیولوژیک تجویز انسولین می تواند یک مزیت واقعی  برای کنترل بهتر قند خون باشد و اندام ها را در برابر اختلالات ناشی از سمیت گلوکز و استرس اکسیداتیو محافظت کند.

 اطلاعات بدست آمده برای اولین بار از این موضوع که هدف قرار دادن استرس اکسیداتیو و التهاب می تواند، یک رویکرد جدید درمانی باشد، حمایت  می کند زیرا روش معمول تزریق  انسولین نمی تواند از کبد در برابر اثرات مزمن دیابت محافظت کند.

دکتر Goodmanسردبیر مجله ی زیست شناسی و پزشکی تجربی می گوید: این مطالعه نشان داد  که انسولین درمانی باید با درمانهایی جهت کاهش التهاب واسترس اکسیداتیو برای بیماران  دیابتی ترکیب شود.

منبع : http://diabetestma.org/