دیابت9

رعایت بهداشت و پیشگیری از دیابت با هم ارتباط زیادی دارد رعایت بهداشت بسیار ضروری و حائز اهمیت است و انسان را از ابتلا به بیماریها در امان نگه می دارد اکنون نتایج آخرین تحقیقات پژوهشگران را در این باره بخوانید

دیابت یکی از مشکلات عمده ی بهداشت جهانی است در حال حاضر، 382 میلیون نفر در جهان به این بیماری مبتلا هستند. شیوع رو به رشد این بیماری و تأثیرات نامطلوب آن  بر سلامت، رفاه  و جامعه،  آنرا به یک معضل بهداشت جهانی تبدیل کرده است.

در شماره ی ویژه مجله ی the Annals of Global Healthبه ابعاد جهانی مراقبت از دیابت پرداخته شده است. کارشناسان دیابت از سراسر جهان توصیه های مهمی را با استفاده از اطلاعات 14 کشور به عنوان پایه ای برای بهینه سازی مراقبت های دیابت در مقیاس جهانی تدوین  کرده اند.

 دکتر Mechanickازدانشکده ی پزشکی ایکان در نیویورک می گوید: ماهیت چند وجهی دیابت نیاز به ارزیابی شیوه ی زندگی، رفتارها، اپی ژنتیک و بررسی محیط زیست جنین در داخل رحم دارد. مشکلات یک کشور نه تنها برای آن کشور بلکه برای جمع آوری اطلاعات وسیعی به منظور شکل گیری  ایده های  جدید و فوری برای حل مشکل پیچیده ی دیابت درسطح جهانی مهم است.

 محققان، مراقبت از دیابت را درکشورهای خود شرح دادند که شامل زیر ساختها ،عوامل اقتصادی اجتماعی و عوامل فرهنگی مرتبط با هر کشور بود. آنها همچنین بروی عوامل محرک کلیدی برای انتقال اپیدمیولوژیک(نظیر تغذیه، عوامل جمعیتی واقتصادی)، استراتژیهای مدیریتی خاص، منابع(نظیر آزمایشات قند، ابزارها، داروها و سایرتکنولوژیها)، چالش های منحصر به فرد و راه حل ها بود. در این مقاله به الگوهای تغذیه ای، نگرش نسبت به پزشکان و دارو، اعتقادات، مذهب، زبان شناسی و ترجیحات ارتباطی و سایر متغیرهای  شیوه ی زندگی توجه شده است.

 دکتر Mechanickمی گوید: جای تعجب نیست که  شیوع دیابت در مناطق روستایی و با در آمد متوسط به پایین بیشتر است. تفاوت های فرهنگی نیز می تواند بر شیوع دیابت تأثیر گذارد. فقدان دستورالعمل برای جمعیتهای هدف مختلف و همچنین تعامل فرهنگ پذیری به شیوه ی زندگی غربی با استعداد  ژنتیکی به این بیماری بویژه در جمعیت بومی یک نگرانی عمده است. واضح است  که درک تأثیرات یک فرهنگ  در یک کشور می تواند به مراقبتهای دیابت برای بیمارانی با فرهنگ مشابه  در سایر کشورها  مفید باشد.

کشورهای هر ناحیه از جهان، مدیریت پروفایل دیابت، نظرات گوناگون در رابطه با چالش ها و راه حل های بالقوه ای که موجب سازماندهی اطلاعات برای هر منطقه از جهان شد، را ارائه دادند، درمجموع مشترکات و ویژگی های متمایز اطلاعات ارائه شده شامل  موارد زیر بود:

·        بار اقتصادی بسیار بالای این بیماری، هم هزینه های مستقیم  وهم هزینه های غیر مستقیم دیابت.

·          سرمایه گذاری ناکافی برای بهینه سازی مراقبت از دیابت بخصوص درکشورهای با در آمد کم  تا متوسط.

·         تلاش های درحال شکل گیری و اولیه  برای ایجاد ، جمع آوری اطلاعات و آنالیز تحقیقات  و ثبت نام از بیماران برای داشتن داده هایی واقعی در دنیای امروز.

·        نیاز به سیاست گذاری دولت ها و مداخله در امر تأمین بودجه برای پژوهش، آموزش و تشکیل زیر ساختها(به عنوان مثال تشخیص، دارو و نظارت فردی)، تغییر در شیوه ی زندگی، بهبودآگاهی و پایبندی به درمان، هماهنگی و توزیع  منابع.

·        نیاز به تهیه ی دستورالعمل های محلی مبتنی بر شواهد  خارجی و پیاده  سازی آن در مقیاس ملی.

درمجموع هر کشور باید:

·        دانش پایه: هر کشور باید به ارزیابی اپیدمیولوژی منطقه ی خود بر پایه ی شواهد علمی بپردازد بخصوص به بررسی عوامل محرک بیولوژیکی در جمعیت آن کشور برای شناسایی افراد در معرض خطر بالا بپردازد و دستورالعمل هایی برای تشخیص افراد پر خطر و مداخلات درمانی لازم را تدوین کند .

·         درسطح بهداشت عمومی: از کشورها خواسته شده است ابزارهای مورد نیاز(وسایل شخصی، داروها، منابع وغیرو…) و کمک های مالی برای کسب موفقیت در ارتقا بهداشت عمومی را فراهم کنند و دستورالعملهایی براساس فرهنگ کشورهای خود تدوین نمایند و معیارهایی را برای ارزیابی و بهبود این دستورالعمل ها تعیین کنند.

·         دوام: در رابطه با پیگیری این اقدامات هر کشور باید متعهد به آموزش و تحقیقات بویژه بروی پاتوفیزیولوژیک این بیماری و تعامل در مقیاس چند ملیتی شود، تا تأثیرات با دوام این همکاری آشکار شود و توصیه ها در این زمینه بهینه سازی گردد.

این سه توصیه نقطه ی شروعی برای اقدام درسطح  جهانی به منظور بهینه سازی مراقبت های دیابت و جلوگیری از حرکت سریع  اپیدمیولوژیک این بیماری است.

منبع : http://diabetestma.org