63565

پس از ترک سیگار چه اتفاقی در بدن ما می افتد و با چه مشکلاتی مواجه خواهیم شد می خواهیم در مورد مراحل مختلف ترک سیگار در ارگان های بدن اشاره کنیم با ما همراه باشید

دقیقه بعد از ترک سیگار ضربان قلب به سطح اولیه خود برمی گردد. 2 ساعت بعد از ترک سیگار فشارخون فرد به سطح نرمالی می رسد و وقتی این زمان به 72 ساعت می رسد خطر حمله قلبی در فرد کاهش پیدا می کند.

up_9b9158a46a9dec059c40f1e73e1565656e3fa04