به گزارش دکتر سلام: زنان مبتلا به پوكي استخوان مي توانند پي از 5 سال، مصرف داروهاي خود را قطع كنند.

به نقل از پايگاه خبري بي بي سي؛ محققان بر اين اعتقادند زنان يائسه اي كه دچار پوكي استخوان شده اند لازم نيست داروهاي خود را تا آخر عمر ادامه دهند.
بنابر اين گزارش، پوكي استخوان به دليل تغييرات هورموني در زنان بوجود مي ايد.
بنابر آمار، اگر چه زناني كه داروهاي پوكي استخوان را بيش از 5 سال مصرف كرده اند، بهبودي بيشتري از خود نشان داده اند، اما اختلاف آن نسبت به زناني كه پس از 5 سال مصرف دارو را قطع كرده اند كم بوده است.